STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66951 19014631/HSCBA-HN 200000005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

66952 19014632/HSCBA-HN 200000006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường nhi

Còn hiệu lực

66953 19014633/HSCBA-HN 200000007/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường đẻ điều khiển điện

Còn hiệu lực

66954 19014634/HSCBA-HN 200000008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

66955 19014635/HSCBA-HN 200000009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Ghế chức năng

Còn hiệu lực

66956 19014637/HSCBA-HN 200000010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

66957 19014552/HSCBA-HN 200000011/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG BĂNG ÉP CẦM MÁU

Còn hiệu lực

66958 19006434/HSCBSX-HN 200000001/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Túi đựng dụng cụ tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

66959 19013427/HSCBA-HCM 200000001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH WAHLA INDUSTRIES Dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

66960 19013351/HSCBA-HCM 200000002/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất bảo quản mẫu tế bào - màu xanh

Còn hiệu lực