STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
661 000.00.19.H29-220607-0032 220001349/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

662 000.00.19.H29-220607-0031 220001348/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

663 000.00.19.H29-220607-0030 220001347/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

664 000.00.19.H29-220615-0003 220001346/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD là dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

665 000.00.19.H29-220613-0005 220002088/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHKT MINH DUY Dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

666 000.00.19.H29-220615-0019 220001345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ NANO NHÂN ĐỨC Sinus Nano

Còn hiệu lực

667 000.00.19.H29-220616-0010 220002087/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

668 000.00.19.H29-220615-0015 220002086/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

669 000.00.19.H29-220614-0042 220002085/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kìm bấm clip titan kẹp mạch máu ( Ligation Clip and clip applier )

Còn hiệu lực

670 000.00.19.H29-220614-0029 220002084/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Túi chứa dịch kèm dây nối

Còn hiệu lực