STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
661 000.00.19.H17-231104-0001 230000051/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV YTECO

Còn hiệu lực

662 000.00.19.H29-231120-0008 230000448/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA-THẨM MỸ LƯU GIA

Còn hiệu lực

663 000.00.19.H29-231120-0002 230001681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

664 000.00.19.H29-231117-0010 230002605/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Máy đo niệu dòng đồ

Còn hiệu lực

665 000.00.19.H29-231117-0009 230002604/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Máy đo niệu động học

Còn hiệu lực

666 000.00.17.H08-231120-0001 230000018/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Nút chặn kim luồn ( có cổng hoặc không cổng tiêm thuốc)

Còn hiệu lực

667 000.00.17.H08-231120-0002 230000017/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Túi tiểu 2000ml/ Túi tiểu có van xả 2000ml/Túi tiểu có van xả 2000ml(có dây)/ Túi tiểu có van T 2000ml/ Túi tiểu có van T có dây 2000ml

Còn hiệu lực

668 000.00.17.H08-231118-0001 230000016/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Điện cực tim

Còn hiệu lực

669 000.00.18.H24-231106-0004 230000022/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

670 000.00.18.H24-231106-0003 230000021/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực