STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
661 000.00.18.H24-230110-0001 230000001/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG Màn hình y tế

Còn hiệu lực

662 000.00.04.G18-230111-0008 230000037/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2

Còn hiệu lực

663 000.00.04.G18-230111-0009 230000036/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Cytokine: IL-1β, IL2R, IL-6, IL-8

Còn hiệu lực

664 000.00.19.H29-230109-0009 230000052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn mổ đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

665 000.00.19.H29-230107-0004 230000095/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

666 000.00.19.H29-230108-0005 230000094/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Hệ thống xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori và bộ vật tư đi kèm

Còn hiệu lực

667 000.00.19.H29-221220-0074 230000051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống chuẩn bị mẫu

Còn hiệu lực

668 000.00.19.H29-221220-0013 230000093/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính p120

Còn hiệu lực

669 000.00.19.H29-221220-0012 230000092/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính E-cadherin

Còn hiệu lực

670 000.00.19.H29-221220-0011 230000091/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính tyrosinase

Còn hiệu lực