STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66991 19009430/HSCBMB-HCM 190000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH HỘI

Còn hiệu lực

66992 19009427/HSCBMB-HCM 190000247/PCBMB-HCM

CTY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

66993 19009429/HSCBMB-HCM 190000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Còn hiệu lực

66994 19009432/HSCBMB-HCM 190000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM

Còn hiệu lực

66995 19000005/HSCBSX-NB 190000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây oxy 1 nhánh

Còn hiệu lực

66996 19000314/HSCBMB-NB 190000003/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

66997 19000521/HSCBA-NB 190000015/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mỏ vịt phụ khoa

Còn hiệu lực

66998 19001648/HSCBSX-ĐN 190000012/PCBSX-ĐN

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG GIƯỜNG CHĂM SÓC Y TẾ TAY QUAY VÀ LINH KIỆN GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực

66999 19001649/HSCBSX-ĐN 190000011/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Bông y tế và các sản phẩm từ bông

Còn hiệu lực

67000 19001650/HSCBSX-ĐN 190000010/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Bàn chải vệ sinh ống nội soi (Bàn chải vệ sinh ống nội soi kết hợp, Bàn chải vệ sinh ống nội soi đồng dạng, Bàn chải vệ sinh đơn)

Còn hiệu lực