STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67261 19009405/HSCBMB-HCM 190000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ

Còn hiệu lực

67262 19013219/HSCBA-HCM 190001398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Dụng cụ lấy dấu đổ mẫu dùng trong implant; dụng cụ dùng trong implant

Còn hiệu lực

67263 19013201/HSCBA-HCM 190001399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

67264 19013220/HSCBA-HCM 190001400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

67265 19013223/HSCBA-HCM 190001402/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM Bộ dụng cụ lấy mẫu nước bọt

Còn hiệu lực

67266 19009408/HSCBMB-HCM 190000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH K-MEDICAL

Còn hiệu lực

67267 19013218/HSCBA-HCM 190001403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI GIƯỜNG ĐIỆN, GIƯỜNG SINH BẰNG ĐIỆN

Còn hiệu lực

67268 19013216/HSCBA-HCM 190001404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Hóa chất và phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

67269 19013206/HSCBA-HCM 190001405/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Vật liệu làm nướu răng giả (nướu tạm)

Còn hiệu lực

67270 19013164/HSCBA-HCM 190001406/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dụng cụ phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực