STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67271 19014401/HSCBA-HN 190001758/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÁT Giường Cấp Cứu Nhi

Còn hiệu lực

67272 19014400/HSCBA-HN 190001759/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Còn hiệu lực

67273 19014399/HSCBA-HN 190001760/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chiếu thử thị lực

Còn hiệu lực

67274 19014315/HSCBA-HN 190001761/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi ALEGIN SPRAY

Còn hiệu lực

67275 19014363/HSCBA-HN 190001762/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Kim bơm khí

Còn hiệu lực

67276 19014367/HSCBA-HN 190001763/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dụng cụ nâng vén

Còn hiệu lực

67277 19014371/HSCBA-HN 190001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dụng cụ chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

67278 19014387/HSCBA-HN 190001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dụng cụ mổ mắt, ống tiêm, ống hút

Còn hiệu lực

67279 19014385/HSCBA-HN 190001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy phân tích chất lượng tinh trùng

Còn hiệu lực

67280 19014291/HSCBA-HN 190001767/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Điện cực trắng

Còn hiệu lực