STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67291 19000522/HSCBA-NB 190000017/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch (không kim)

Còn hiệu lực

67292 19000523/HSCBA-NB 190000018/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Khóa ba ngã có dây dẫn

Còn hiệu lực

67293 19000524/HSCBA-NB 190000019/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Khóa ba ngã

Còn hiệu lực

67294 19000525/HSCBA-NB 190000016/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây oxy 1 nhánh

Còn hiệu lực

67295 19000625/HSCBA-HP 190000003/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI COTO Hệ thống chụp và phân tích da

Còn hiệu lực

67296 19000514/HSCBSX-HY 190000002/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH HAMECO HƯNG YÊN Bông lót bó bột - Orthopedic Padding

Còn hiệu lực

67297 19000513/HSCBSX-HY 190000001/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH NHỰA VINSON Bộ xi lanh- thìa uống thuốc Puppy

Còn hiệu lực

67298 19000004/HSCBA-HY 190000003/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDZAVY Nước muối sinh lý 0,9%

Còn hiệu lực

67299 19000002/HSCBA-HY 190000001/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDZAVY Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế Medzavy

Còn hiệu lực

67300 19000003/HSCBA-HY 190000002/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDZAVY Nước rửa tay sát khuẩn Medzavy

Còn hiệu lực