STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
69821 19013374/HSCBA-HN 190000823/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN MINH Gel làm giảm sẹo FORSCAR SCAR RECOVERY GEL UV 30 SPF 10 ML

Còn hiệu lực

69822 19013354/HSCBA-HN 190000824/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

69823 19013355/HSCBA-HN 190000825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

69824 19013356/HSCBA-HN 190000826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

69825 19013357/HSCBA-HN 190000827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

69826 19013358/HSCBA-HN 190000828/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

69827 19013359/HSCBA-HN 190000829/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

69828 19013365/HSCBA-HN 190000831/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

69829 19012095/HSCBMB-HN 190000183/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INTERLIMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

69830 19013373/HSCBA-HN 190000834/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp háng

Còn hiệu lực