STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
69861 19000066/HSCBA-ĐNa 190000001/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Giấy in ảnh siêu âm ULSTAR

Còn hiệu lực

69862 19000504/HSCBA-ĐN 190000025/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM GÓI SINH THƯỜNG

Còn hiệu lực

69863 19000505/HSCBA-ĐN 190000026/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM GÓI DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

69864 19000506/HSCBA-ĐN 190000027/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM GÓI SINH MỔ

Còn hiệu lực

69865 19000507/HSCBA-ĐN 190000028/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM QUẦN KÈM TẤM LÓT THẤM HÚT SAU SINH

Còn hiệu lực

69866 19000508/HSCBA-ĐN 190000029/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM QUẦN

Còn hiệu lực

69867 19000509/HSCBA-ĐN 190000030/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM TÚI

Còn hiệu lực

69868 19000510/HSCBA-ĐN 190000031/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM BĂNG VỆ SINH SAU SINH

Còn hiệu lực

69869 19000511/HSCBA-ĐN 190000032/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM TẤM LÓT THẤM HÚT

Còn hiệu lực

69870 19000512/HSCBA-ĐN 190000033/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM BAO CHÂN

Còn hiệu lực