STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
69881 19001388/HSCBMB-ĐNa 190000012/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT AN SINH

Còn hiệu lực

69882 19000004/HSCBMB-LS 190000001/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ LẠNG SƠN

Còn hiệu lực

69883 19000287/HSCBA-TH 190000011/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

69884 19003297/HSCBSX-HCM 190000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH GENACTION Kit xét nghiệm HBsAg

Còn hiệu lực

69885 19012066/HSCBA-HCM 190000495/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA BAO TIỂU NAM (Male external catheter)

Còn hiệu lực

69886 19012204/HSCBA-HCM 190000496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy quét tiêu bản tự động_0308

Còn hiệu lực

69887 19012205/HSCBA-HCM 190000497/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

69888 19012206/HSCBA-HCM 190000498/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

69889 19012208/HSCBA-HCM 190000499/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

69890 19012209/HSCBA-HCM 190000500/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực