STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
69891 19012210/HSCBA-HCM 190000501/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

69892 19009202/HSCBMB-HCM 190000044/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Còn hiệu lực

69893 19009201/HSCBMB-HCM 190000043/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GENACTION

Còn hiệu lực

69894 19009199/HSCBMB-HCM 190000042/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

69895 19009200/HSCBMB-HCM 190000041/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEW FAR EAST

Còn hiệu lực

69896 19001386/HSCBMB-ĐNa 190000011/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

69897 19013109/HSCBA-HN 190000582/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Khung tập đi

Còn hiệu lực

69898 19013108/HSCBA-HN 190000583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Nạng tập đi

Còn hiệu lực

69899 19013110/HSCBA-HN 190000584/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Ghế bô vệ sinh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

69900 19000077/HSCBA-NA 190000006/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Dụng cụ hỗ trợ cấy ghép răng

Còn hiệu lực