STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61 000.00.04.G18-230118-0003 230000087/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H29-230103-0014 230000018/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H29-230113-0003 230000176/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SG PHARMA DUNG DỊCH SÁT TRÙNG DA NHANH ISODINE

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H29-230114-0003 230000175/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Máy đo điện tim

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H29-230113-0018 230000174/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Máy đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

66 000.00.19.H29-230113-0016 230000074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION Bộ sản phẩm bảo vệ DNA /RNA - Ống Cell free DNA

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H29-221128-0012 230000173/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Xi măng trám răng

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-230116-0021 230000091/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-230116-0018 230000090/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LOGISTICS HOÀNG BẢO KÍNH HIỂN VI MỘT MẮT SINH HỌC

Còn hiệu lực

70 000.00.04.G18-221230-0006 230000086/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực