STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
691 000.00.19.H26-220608-0013 220001834/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch phụ khoa

Còn hiệu lực

692 000.00.19.H26-220603-0019 220001833/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH PHƯƠNG Miếng dán giảm sẹo Nomoscar

Còn hiệu lực

693 000.00.19.H26-220527-0009 220001832/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH PHƯƠNG Gel giảm sẹo Nomoscar

Còn hiệu lực

694 000.00.19.H26-220531-0033 220001832/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

695 000.00.19.H26-220614-0026 220002067/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM Máy tăm nước Waterpush

Còn hiệu lực

696 000.00.19.H29-220607-0026 220001192/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y

Còn hiệu lực

697 000.00.19.H29-220609-0021 220002042/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Dụng cụ cấy ghép dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

698 000.00.04.G18-220615-0033 220002502/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUM1

Còn hiệu lực

699 000.00.04.G18-220615-0032 220002501/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

700 000.00.04.G18-220615-0028 220002500/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực