STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70731 18010073/HSCBA-HCM 180001134/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Bộ dụng cụ phẫu thuật niệu

Còn hiệu lực

70732 18010082/HSCBA-HCM 180001136/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Gel siêu âm EUROSONIC

Còn hiệu lực

70733 18010107/HSCBA-HCM 180001139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi nước tiểu trẻ em

Còn hiệu lực

70734 18010108/HSCBA-HCM 180001140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Bàn khám bệnh dùng điện (Motorized Examination table)

Còn hiệu lực

70735 18010109/HSCBA-HCM 180001141/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

70736 18010110/HSCBA-HCM 180001142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi nước tiểu SurFit Natura Urostomy Pouch

Còn hiệu lực

70737 18010111/HSCBA-HCM 180001143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Ghế ngồi y tế đa năng L'za dùng điện ( Multiple Medical Reclinẻ L'za)

Còn hiệu lực

70738 18010112/HSCBA-HCM 180001144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) Esteem SYN 48mm

Còn hiệu lực

70739 18010113/HSCBA-HCM 180001145/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Cáng đẩy y tế ( Stretcher Trolley)

Còn hiệu lực

70740 18010114/HSCBA-HCM 180001146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Cây treo bình truyền dịch (IV stand)

Còn hiệu lực