STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71871 18011831/HSCBMB-HN 180000309/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ SỨC KHOẺ VIỆT

Còn hiệu lực

71872 18011967/HSCBA-HN 180002158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY Máy soi cổ tử cung kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

71873 18011957/HSCBA-HN 180002159/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

71874 18011856/HSCBA-HN 180002160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM Cồn 70°

Còn hiệu lực

71875 18011857/HSCBA-HN 180002161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM CỒN 90°

Còn hiệu lực

71876 18011964/HSCBA-HN 180002162/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ, bàn khám, đèn mổ

Còn hiệu lực

71877 18011906/HSCBA-HN 180002164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Thiết bị soi khám tai và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

71878 18011905/HSCBA-HN 180002165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Thiết bị soi khám mắt và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

71879 18000261/HSCBA-TH 180000016/PCBA-TH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP LỰC- CHI NHÁNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC KHU VỰC NGHI SƠN Giường phẫu thuật, giường khám, xe lăn, đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

71880 18011311/HSCBA-HCM 180002241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực