STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71941 18011881/HSCBA-HN 180002070/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT THÀNH Họ thiết bị giúp giảm đau khi tiêm và phụ kiện

Còn hiệu lực

71942 18011884/HSCBA-HN 180002071/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHÂU DƯƠNG Đai, nẹp chỉnh hình các loại

Còn hiệu lực

71943 18011153/HSCBA-HCM 180002107/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Bút đánh dấu phẫu thuật vô trùng

Còn hiệu lực

71944 18011154/HSCBA-HCM 180002108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Mặt nạ phòng dịch

Còn hiệu lực

71945 18011155/HSCBA-HCM 180002109/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Máy đo huyết áp 24 giờ

Còn hiệu lực

71946 18011156/HSCBA-HCM 180002110/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUẢ TÁO VÀNG Vớ y khoa, hiệu: TRUFORM

Còn hiệu lực

71947 18011167/HSCBA-HCM 180002111/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

71948 18011168/HSCBA-HCM 180002112/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

71949 18011172/HSCBA-HCM 180002113/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC

Còn hiệu lực

71950 18011173/HSCBA-HCM 180002114/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Túi dập mẫu tiệt trùng

Còn hiệu lực