STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71961 18011816/HSCBMB-HN 180000301/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LONG PHÁT

Còn hiệu lực

71962 18000024/HSCBA-HD 180000016/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 70 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

71963 18000023/HSCBA-HD 180000017/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 90 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

71964 18000022/HSCBA-HD 180000018/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 96 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

71965 18000010/HSCBA-PT 180000006/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh y tế

Còn hiệu lực

71966 18011819/HSCBMB-HN 180000300/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNS

Còn hiệu lực

71967 18011818/HSCBMB-HN 180000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY

Còn hiệu lực

71968 18011817/HSCBMB-HN 180000298/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN

Còn hiệu lực

71969 18011848/HSCBA-HN 180002040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Kệ đẩy dụng cụ y tế sử dụng trong phòng điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực

71970 18011847/HSCBA-HN 180002042/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Kệ đẩy dụng cụ y tế sử dụng trong phòng điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực