STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
72001 18012216/HSCBA-HN 180002345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Hệ thống khung treo, trượt điều trị-tập vận động bằng phương pháp trút bỏ tải trọng (Redcord)

Còn hiệu lực

72002 18000225/HSCBA-ĐL 180000012/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BƠM TIÊM KHÓA LUER SỬ DỤNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

72003 18001374/HSCBMB-ĐNa 180000027/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV VINABOOK

Còn hiệu lực

72004 18001274/HSCBA-BD 180000079/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Vòng quấn cánh tay OMRON

Còn hiệu lực

72005 18000207/HSCBMB-YB 180000002/PCBMB-YB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN

Còn hiệu lực

72006 18000026/HSCBA-VP 180000010/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG PHƯƠNG Xịt mũi họng ProrhiSalt

Còn hiệu lực

72007 18011452/HSCBA-HCM 180002362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH DƯỠNG ORGALIFE Gel bôi niêm mạc miệng SUCREN

Còn hiệu lực

72008 18011450/HSCBA-HCM 180002363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG STOCKINETTE

Còn hiệu lực

72009 18011380/HSCBA-HCM 180002364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Cast padding ( Bông Lót )

Còn hiệu lực

72010 18011381/HSCBA-HCM 180002365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Wooden Tonge Depressor ( Que đè lưỡi bằng gỗ )

Còn hiệu lực