STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
72011 18011464/HSCBA-HCM 180002382/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy trám răng

Còn hiệu lực

72012 18012162/HSCBA-HN 180002318/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Găng tay khám bệnh

Còn hiệu lực

72013 18006379/HSCBSX-HN 180000042/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Kem-gel

Còn hiệu lực

72014 18012163/HSCBA-HN 180002319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Đầu côn không lọc

Còn hiệu lực

72015 18012167/HSCBA-HN 180002320/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Ống PCR

Còn hiệu lực

72016 18012107/HSCBA-HN 180002321/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH GĂNG TAY KHÁM TT-MEDIMAX

Còn hiệu lực

72017 18012166/HSCBA-HN 180002322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Ống ly tâm

Còn hiệu lực

72018 18012168/HSCBA-HN 180002323/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Ống nghiệm nhựa

Còn hiệu lực

72019 18012160/HSCBA-HN 180002324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

72020 18012165/HSCBA-HN 180002325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Hộp đựng ống

Còn hiệu lực