STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
72051 18011125/HSCBA-HCM 180002070/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG MÁY ĐO SpO2, HUYẾT ÁP QUA DA VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

72052 18011126/HSCBA-HCM 180002071/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SHANG YANG Miếng dán trắng răng ANRIEA

Còn hiệu lực

72053 18011127/HSCBA-HCM 180002072/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG BĂNG CA CỨU THƯƠNG VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

72054 18009096/HSCBMB-HCM 180000247/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Còn hiệu lực

72055 18009095/HSCBMB-HCM 180000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUA

Còn hiệu lực

72056 18009091/HSCBMB-HCM 180000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HOA THỊNH

Còn hiệu lực

72057 18000521/HSCBMB-TH 180000007/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH SM

Còn hiệu lực

72058 18001317/HSCBMB-HP 180000004/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ NAM GIANG

Còn hiệu lực

72059 18011166/HSCBA-HN 180001967/PCBA-HN

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bộ dụng cụ rửa mũi

Còn hiệu lực

72060 18011763/HSCBA-HN 180001976/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TVSUN Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống thông tin bệnh viện

Còn hiệu lực