STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
721 000.00.17.H54-221121-0001 220000072/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

722 000.00.48.H41-221115-0001 220000033/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy xét nghiệm HbA1c

Còn hiệu lực

723 000.00.17.H62-221119-0001 220000075/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP QUANG HƯNG

Còn hiệu lực

724 000.00.24.H49-221029-0001 220000171/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HẢI LINH

Còn hiệu lực

725 000.00.19.H26-221020-0031 220003164/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Băng keo lụa

Còn hiệu lực

726 000.00.19.H21-220818-0001 220000001/PCBMB-GL

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ GREEN HEALTHCARE

Còn hiệu lực

727 000.00.04.G18-221118-0002 220003432/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

728 000.00.04.G18-220421-0059 220003431/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol

Còn hiệu lực

729 000.00.04.G18-220421-0058 220003430/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ethanol

Còn hiệu lực

730 000.00.19.H26-221121-0015 220000084/PCBMB-BV

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN VŨNG TÀU

Còn hiệu lực