STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
721 000.00.19.H26-220720-0030 220002296/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ống nghiệm Heparin

Còn hiệu lực

722 000.00.19.H26-220720-0034 220002295/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ống nghiệm Máu

Còn hiệu lực

723 000.00.19.H26-220728-0015 220002294/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Bàn mổ

Còn hiệu lực

724 000.00.19.H29-220801-0004 220001662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

Còn hiệu lực

725 000.00.19.H17-220801-0003 220000080/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bộ khăn phẫu thuật đa năng

Còn hiệu lực

726 000.00.19.H29-220728-0020 220001661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Keo đổ máng nha

Còn hiệu lực

727 000.00.19.H29-220730-0004 220001309/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HTD

Còn hiệu lực

728 000.00.19.H17-220727-0003 220000276/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 30

Còn hiệu lực

729 000.00.19.H17-220801-0002 220000079/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bộ khăn sanh mổ

Còn hiệu lực

730 000.00.19.H29-220729-0021 220002610/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ MÁY ĐO HÔ HẤP , MÁY ĐO PHẾ THÂN KÝ , MÁY ĐO HÔ HẤP CÓ KHẾCH TÁN KHÍ DLCO , MÁY KÍCH THÍCH PHẾ QUẢN , MÁY KIỂM TRA TIM PHỔI GẮNG SỨC , ỐNG THỒI , PHIN LỌC KHUẨN CHO MÁY ĐO HÔ HẤP . KẸP MŨI

Còn hiệu lực