STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73271 18010514/HSCBA-HCM 180001527/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI THẢO LINH Dụng cụ xét nghiệm

Còn hiệu lực

73272 18010518/HSCBA-HCM 180001528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÀNH Dụng cụ tay đấm lưng

Còn hiệu lực

73273 18010519/HSCBA-HCM 180001529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÀNH Dụng cụ massage chân tay lưng

Còn hiệu lực

73274 18009018/HSCBMB-HCM 180000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMEC

Còn hiệu lực

73275 18009017/HSCBMB-HCM 180000173/PCBMB-HCM

CONG TY TNHH DAU TU GUNATEK

Còn hiệu lực

73276 18009013/HSCBMB-HCM 180000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MANGO

Còn hiệu lực

73277 17011133/HSCBMB-HN 180000199/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BH VIỆT

Còn hiệu lực

73278 18000005/HSCBMB-QNg 180000001/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG VIỆT

Còn hiệu lực

73279 18010452/HSCBA-HCM 180001509/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Kềm tháo mắc cài

Còn hiệu lực

73280 18010473/HSCBA-HCM 180001510/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ dụng cụ đặt thủy tinh thể Unfolder ( các cỡ, các loại)

Còn hiệu lực