STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73331 18011323/HSCBA-HN 180001560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

73332 18011743/HSCBMB-HN 180000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO

Còn hiệu lực

73333 18011371/HSCBA-HN 180001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Cụm thuốc thử mô/tế bào

Còn hiệu lực

73334 18011372/HSCBA-HN 180001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy đọc và in mã số bệnh nhân (Máy đọc và in mã số bệnh nhân lên cassette, Máy đọc và in mã số bệnh nhân lên lam kính) cùng phụ kiện

Còn hiệu lực

73335 18011358/HSCBA-HN 180001563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ khám sản khoa

Còn hiệu lực

73336 18011359/HSCBA-HN 180001564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn soi đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

73337 18011365/HSCBA-HN 180001567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

73338 18011747/HSCBMB-HN 180000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

73339 18011383/HSCBA-HN 180001569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Xe lăn

Còn hiệu lực

73340 18011384/HSCBA-HN 180001570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Ghế bô đi vệ sinh

Còn hiệu lực