STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73361 18011121/HSCBA-HN 180001353/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ BANH, NÂNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (ELEVATOR, RETRACTOR, HOOK, SPATULAS, SPECULUM, SPREADER)

Còn hiệu lực

73362 18011122/HSCBA-HN 180001354/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED BƠM TIÊM VÀ PHỤ KIỆN DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (SYRINGE, NEEDLE)

Còn hiệu lực

73363 18011123/HSCBA-HN 180001355/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ CẮT, DAO, CÁN DAO, LƯỠI (BLADE) DÙNG TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

73364 18011124/HSCBA-HN 180001356/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT XƯƠNG

Còn hiệu lực

73365 18011125/HSCBA-HN 180001357/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT, KHÁM SẢN KHOA

Còn hiệu lực

73366 18011128/HSCBA-HN 180001358/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ, PHẪU THUẬT MẮT-TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

73367 18011126/HSCBA-HN 180001359/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG VI PHẪU THUẬT (MICRO SURGERY)

Còn hiệu lực

73368 18011129/HSCBA-HN 180001360/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ PHẪU THUẬT DẠNG ỐNG: ỐNG THÔNG HÚT DỊCH, ỐNG TROCAR (SUCTION, TUBE, CANNULA, TROCAR)

Còn hiệu lực

73369 18011130/HSCBA-HN 180001361/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DUNG CỤ PHẪU THUẬT KHÁC

Còn hiệu lực

73370 18011131/HSCBA-HN 180001362/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ QUE NONG, QUE DẪN ĐƯỜNG, THĂM DÒ, NẠO VÉT (DIRECTOR, DILATOR, PROBE, SCOOP, CURETTE)

Còn hiệu lực