STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73381 18011208/HSCBA-HN 180001456/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Tất lót

Còn hiệu lực

73382 18011727/HSCBMB-HN 180000213/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

73383 18011726/HSCBMB-HN 180000214/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

73384 18011205/HSCBA-HN 180001457/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Thiết bị nội thất bệnh viện

Còn hiệu lực

73385 18011248/HSCBA-HN 180001458/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO VA LI KHÁM MẮT CƠ ĐỘNG

Còn hiệu lực

73386 18011225/HSCBA-HN 180001459/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Mặt nạ Nanor 5 điểm có lỗ thông mũi xạ trị vùng đầu cổ và vai

Còn hiệu lực

73387 18011213/HSCBA-HN 180001460/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Đỡ đầu thông dụng có viền đỡ cổ cho bệnh nhân cong vẹo cột sống

Còn hiệu lực

73388 18011215/HSCBA-HN 180001461/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm đỡ hỗ trợ tựa cánh tay

Còn hiệu lực

73389 18011221/HSCBA-HN 180001462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Trục tay nắm

Còn hiệu lực

73390 18011219/HSCBA-HN 180001463/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ hỗ trợ đỡ vai

Còn hiệu lực