STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
731 000.00.17.H09-221117-0003 220000073/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát định lượng 6 thông số xét nghiệm hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

732 000.00.17.H09-221117-0002 220000072/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số huyết học và CRP

Còn hiệu lực

733 000.00.17.H09-221116-0004 220000071/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số huyết học

Còn hiệu lực

734 000.00.17.H09-221116-0003 220000070/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số WBC, CWBC, ERB %, ERB #

Còn hiệu lực

735 000.00.17.H09-221116-0002 220000069/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học

Còn hiệu lực

736 000.00.17.H09-221116-0001 220000068/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

737 000.00.17.H09-221117-0001 220000067/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số huyết học

Còn hiệu lực

738 000.00.17.H09-220823-0001 220000066/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

739 000.00.17.H09-221114-0001 220000065/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Nút chặn kim luồn (Có hoặc không có cổng chích thuốc)

Còn hiệu lực

740 000.00.19.H29-221119-0007 220003751/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực