STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
731 000.00.19.H29-231110-0012 230001670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV AN KHANG PHÁT Tròng kính thuốc Cận / Viễn / Loạn Đổi Màu

Còn hiệu lực

732 000.00.19.H29-231114-0004 230002572/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỨ MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính/bán định lượng kháng thể IgM kháng Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

733 000.00.19.H26-231107-0021 230002237/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

734 000.00.19.H29-231114-0011 230002571/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỨ MINH Bộ IVD xét nghiệm định lượng và bán định lượng kháng thể IgG

Còn hiệu lực

735 000.00.17.H09-231120-0002 230000020/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN

Còn hiệu lực

736 000.00.17.H09-231120-0001 230000032/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ SEN HỒNG Khẩu trang y tế cao cấp Sen Hồng

Còn hiệu lực

737 000.00.17.H09-231116-0001 230000019/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1567

Còn hiệu lực

738 000.00.17.H09-231114-0001 230000044/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy thủy tinh hóa phôi tự động

Còn hiệu lực

739 000.00.17.H09-231114-0003 230000043/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Tủ nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực

740 000.00.17.H09-231114-0002 230000042/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Tủ nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực