STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
731 000.00.19.H29-230308-0015 230000282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM Bộ dụng cụ khớp gối

Còn hiệu lực

732 000.00.19.H26-230314-0007 230000547/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Máy điều trị kết hợp siêu âm đa tần số và điện xung trị liệu

Còn hiệu lực

733 000.00.19.H26-230314-0012 230000419/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI PVP DANAPHAR

Còn hiệu lực

734 000.00.19.H17-230308-0001 230000013/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÀI THY Dụng cụ hỗ trợ cố định tấm lưới trong phẫu thuật thoát vị

Còn hiệu lực

735 000.00.19.H17-230112-0001 230000007/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

736 000.00.19.H29-221213-0017 230000531/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Sứ nha khoa

Còn hiệu lực

737 000.00.19.H29-230309-0011 230000281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Lưới bắt dị vật

Còn hiệu lực

738 000.00.19.H29-230310-0008 230000077/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENMED

Còn hiệu lực

739 000.00.19.H29-230310-0009 230000076/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

740 000.00.19.H29-230310-0007 230000280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MẠCH MÁU

Còn hiệu lực