STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
731 000.00.19.H17-220801-0001 220000078/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bộ khăn chụp mạch vành

Còn hiệu lực

732 000.00.19.H26-220719-0048 220002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

733 000.00.19.H26-220719-0047 220002292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Cây treo truyền dịch

Còn hiệu lực

734 000.00.19.H26-220719-0046 220002291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

735 000.00.19.H26-220719-0045 220002290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Xe đẩy tiêm

Còn hiệu lực

736 000.00.19.H26-220719-0044 220002289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường khám bệnh

Còn hiệu lực

737 000.00.19.H26-220719-0043 220002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường y tế

Còn hiệu lực

738 000.00.19.H26-220719-0042 220002287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường y tế

Còn hiệu lực

739 000.00.19.H26-220728-0004 220002647/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Đèn hồng ngoại

Còn hiệu lực

740 000.00.19.H26-220728-0003 220002646/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Kim châm cứu

Còn hiệu lực