STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
741 000.00.19.H26-220728-0002 220002645/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy điện châm

Còn hiệu lực

742 000.00.19.H26-220726-0037 220002644/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Catheter chụp chẩn đoán dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

743 000.00.19.H26-220727-0024 220002643/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Khay xét nghiệm định tính phát hiện virus hợp bào hô hấp trong mẫu bệnh phẩm mũi họng

Còn hiệu lực

744 000.00.19.H26-220728-0007 220002642/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

745 000.00.19.H29-220729-0018 220002609/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Hệ thống máy lấy dấu răng nha khoa kỹ thuật số.

Còn hiệu lực

746 000.00.19.H29-220802-0032 220002608/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính mucopolysaccharide có tính acid yếu

Còn hiệu lực

747 000.00.19.H29-220802-0029 220002607/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính polysaccharide

Còn hiệu lực

748 000.00.19.H29-220802-0026 220002606/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính mao mạch của lớp màng nền

Còn hiệu lực

749 000.00.19.H29-220802-0024 220002605/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính màng đáy của mao mạch

Còn hiệu lực

750 000.00.19.H29-220802-0022 220002604/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính acid mucopolysaccharide (mucin)

Còn hiệu lực