STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
741 000.00.19.H29-221119-0006 220003750/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

742 000.00.19.H29-221119-0005 220003749/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

743 000.00.19.H29-221108-0008 220002398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Dung dịch làm sạch bề mặt, có chứa hỗn hợp đa enzyme

Còn hiệu lực

744 000.00.19.H29-221108-0016 220002397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Máy phân phối mẫu

Còn hiệu lực

745 000.00.19.H29-221116-0009 220002396/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Máy đo độ đục

Còn hiệu lực

746 000.00.19.H29-221112-0001 220003748/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

747 000.00.19.H29-221116-0026 220002395/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MỎ CÀY ĐỎ Bộ dụng cụ lấy và vận chuyển mẫu ADN

Còn hiệu lực

748 000.00.19.H29-221031-0019 220003747/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Ống bơm tiêm

Còn hiệu lực

749 000.00.19.H29-221005-0001 220003746/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

750 000.00.19.H29-221118-0020 220003745/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Clonorchis-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực