STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
741 000.00.04.G18-220622-0015 2301520ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Ống thông thu thập hình ảnh và bản đồ điện từ tâm nhĩ

Còn hiệu lực

742 000.00.19.H26-231116-0018 230003062/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa 6 giếng

Còn hiệu lực

743 000.00.19.H26-231114-0015 230003061/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kim sinh thiết tự động ESTACORE - PRO

Còn hiệu lực

744 000.00.19.H26-231114-0007 230000527/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1569

Còn hiệu lực

745 000.00.19.H26-231108-0025 230003060/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Dụng cụ lấy sỏi

Còn hiệu lực

746 000.00.19.H29-231108-0001 230001669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Kem dẫn truyền sóng đi kèm máy

Còn hiệu lực

747 000.00.19.H29-231117-0006 230001668/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán

Còn hiệu lực

748 000.00.48.H41-231109-0001 230000029/PCBB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy điều trị sóng xung kích

Còn hiệu lực

749 000.00.48.H41-231111-0001 230000028/PCBB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Găng tay tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

750 000.00.48.H41-231109-0002 230000027/PCBB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy từ trường trị liệu

Còn hiệu lực