STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75381 18011541/HSCBMB-HN 180000048/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HAMED

Còn hiệu lực

75382 18011540/HSCBMB-HN 180000047/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AMAZON

Còn hiệu lực

75383 18011539/HSCBMB-HN 180000046/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GENDIS

Còn hiệu lực

75384 18011531/HSCBMB-HN 180000045/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU NHA KHOA PHƯƠNG MAI

Còn hiệu lực

75385 17011496/HSCBMB-HN 180000044/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED

Còn hiệu lực

75386 18011537/HSCBMB-HN 180000043/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ

Còn hiệu lực

75387 18011525/HSCBMB-HN 180000042/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

75388 18011554/HSCBMB-HN 180000041/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC

Còn hiệu lực

75389 18010068/HSCBA-HN 180000306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

75390 18000721/HSCBSX-BD 180000005/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED KOMOSA–HD 8,4B

Còn hiệu lực