STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75441 18009426/HSCBA-HCM 180000514/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH CÁC LOẠI TẤM TRẢI, TẤM LÓT, TÚI, TẠP DỀ, HỘP

Còn hiệu lực

75442 18009427/HSCBA-HCM 180000515/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH CÁC LOẠI DÂY GARO, VÒNG ĐEO TAY

Còn hiệu lực

75443 18009432/HSCBA-HCM 180000516/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Bộ dụng cụ thử rụng trứng Eveline

Còn hiệu lực

75444 18009433/HSCBA-HCM 180000517/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Máy đo tốc độ máu lắng (Erythrocyte Sedimentation Rate Analyzer)

Còn hiệu lực

75445 18009438/HSCBA-HCM 180000518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Steri-Dual™ ECO Pouches and Reels (Túi ép (dẹp/phồng) chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn Steri-Dual™ ECO 3M™)

Còn hiệu lực

75446 18009439/HSCBA-HCM 180000519/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M First Aid Dressing Soft Fabric

Còn hiệu lực

75447 18009360/HSCBA-HCM 180000520/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống EDTA (có Vaccum) Size 2ml, Size 4ml/ EDTA Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực

75448 18009361/HSCBA-HCM 180000521/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Coagulation (có Vaccum) Size 1.8ml; Size 4.5ml/ Coagulation Tube 4.5ml (Vacuum)

Còn hiệu lực

75449 18009362/HSCBA-HCM 180000522/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Glucose (có Vaccum) Size 2ml; Size 4ml/ Glucose Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực

75450 18009363/HSCBA-HCM 180000523/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Plain (có Vaccum) Size 2ml, 4ml/ Plain Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực