STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75551 18000216/HSCBA-ĐL 180000002/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MIẾNG DÁN ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

75552 18009878/HSCBA-HN 180000239/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Mặt nạ 3 điểm xạ trị đầu có lỗ thông mũi bằng nhựa dẻo nhiệt tổng hợp dạng lưới loại Efficast dày 2mm

Còn hiệu lực

75553 18009881/HSCBA-HN 180000240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

75554 18009882/HSCBA-HN 180000241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

75555 18009884/HSCBA-HN 180000242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Thùng điện dung ( kiểu thủy lực) dùng cho tán sỏi ngoài cơ thế

Còn hiệu lực

75556 18009887/HSCBA-HN 180000244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

75557 18009890/HSCBA-HN 180000245/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm banh bột

Còn hiệu lực

75558 18009891/HSCBA-HN 180000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Bơm tiêm

Còn hiệu lực

75559 18009894/HSCBA-HN 180000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Thiết bị farafin trị liệu

Còn hiệu lực

75560 18009897/HSCBA-HN 180000248/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN XE ĐẨY DỤNG CỤ TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực