STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
78931 17008416/HSCBA-HN 170001843/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ thước đo

Còn hiệu lực

78932 17008417/HSCBA-HN 170001844/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ xe đẩy

Còn hiệu lực

78933 17005763/HSCBPL-BYT 170000146/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

78934 17005754/HSCBPL-BYT 170000147/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

78935 17005765/HSCBPL-BYT 170000148/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ

Còn hiệu lực

78936 17005760/HSCBPL-BYT 170000149/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK

Còn hiệu lực

78937 17005772/HSCBPL-BYT 170000150/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI

Còn hiệu lực

78938 17005773/HSCBPL-BYT 170000151/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG

Còn hiệu lực

78939 17005775/HSCBPL-BYT 170000152/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

78940 17005776/HSCBPL-BYT 170000153/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực