STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
781 000.00.19.H29-221118-0009 220003721/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Xét nghiệm định lượng NT-proBNP trong máu

Còn hiệu lực

782 000.00.19.H29-221118-0008 220003720/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA72-4 trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang

Còn hiệu lực

783 000.00.19.H29-221118-0007 220003719/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm định lượng CYFRA21-1 trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang

Còn hiệu lực

784 000.00.19.H29-221118-0004 220003718/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (t-PSA) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang

Còn hiệu lực

785 000.00.19.H29-221118-0002 220003717/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitonin (PCT) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang

Còn hiệu lực

786 000.00.19.H29-221117-0008 220003716/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng beta human chorionic gonadotropin ( β-HCG) trong máu

Còn hiệu lực

787 000.00.19.H29-221116-0020 220002392/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM DẦU HÍT THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

788 000.00.19.H29-221116-0019 220002391/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM HARMONY BODY OIL

Còn hiệu lực

789 000.00.19.H29-221116-0021 220003715/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bình dẫn lưu vết thương kín

Còn hiệu lực

790 000.00.19.H29-221111-0026 220003714/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Bộ chọc dò dẫn lưu lồng ngực / màng phổi / cổ trướng

Còn hiệu lực