STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
781 000.00.19.H26-230206-0002 230000343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ phận nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực

782 000.00.19.H26-221216-0016 230000453/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GKMED Gel xịt âm đạo

Còn hiệu lực

783 000.00.19.H26-230206-0027 230000342/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ lắp đặt nẹp vít sọ não

Còn hiệu lực

784 000.00.19.H26-230206-0026 230000341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ lắp đặt nẹp vít xương sọ hàm mặt

Còn hiệu lực

785 000.00.19.H26-230213-0008 230000452/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tháo kẹp cố định nắp xương sọ

Còn hiệu lực

786 000.00.19.H26-230228-0016 230000065/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHA KHOA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

787 000.00.19.H29-230214-0001 230000341/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Chất thử / Kháng huyết thanh

Còn hiệu lực

788 000.00.19.H26-230228-0021 230000451/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Thiết bị tập phục hồi chức năng bàn tay

Còn hiệu lực

789 000.00.19.H26-230112-0002 230000450/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

790 000.00.19.H26-230112-0001 230000449/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy vi sóng trị liệu

Còn hiệu lực