STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
781 000.00.19.H26-220726-0034 220002625/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy điện trị liệu (Máy điện xung trị liệu)

Còn hiệu lực

782 000.00.19.H26-220722-0028 220002624/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo cung lượng tim

Còn hiệu lực

783 000.00.19.H26-220721-0009 220002623/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy chẩn đoán động mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

784 000.00.19.H26-220726-0032 220002622/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC NƯỚC NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

785 000.00.19.H26-220719-0023 220002621/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chai nuôi cấy hiếu khí

Còn hiệu lực

786 000.00.19.H26-220721-0008 220002620/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD điện cực điện giải: Na+, K+, Cl-

Còn hiệu lực

787 000.00.19.H26-220725-0022 220002619/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Máy siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

788 000.00.19.H26-220725-0020 220002618/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Máy điện xung điện phân trị liệu

Còn hiệu lực

789 000.00.19.H26-220726-0005 220002617/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Máy Laser trị liệu

Còn hiệu lực

790 000.00.19.H26-220720-0041 220002616/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực