STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81151 170003705/HSCBPL-BYT 170000080/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực

81152 170004902/HSCBPL-BYT 170000079/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC

Còn hiệu lực

81153 170004504/HSCBPL-BYT 170000078/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81154 170008009/HSCBMB-HN 170000741/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PLASMA

Còn hiệu lực

81155 170006637/HSCBA-HN 170000490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan Y knot RC

Còn hiệu lực

81156 170006609/HSCBA-HN 170000491/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

81157 170006651/HSCBA-HN 170000492/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng bảo vệ

Còn hiệu lực

81158 170006665/HSCBA-HN 170000493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

81159 170006659/HSCBA-HN 170000494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng

Còn hiệu lực

81160 170006615/HSCBA-HN 170000495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ đo vít

Còn hiệu lực