STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81241 170009202/HSCBMB-HN 170000700/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HƯNG

Còn hiệu lực

81242 170009228/HSCBMB-HN 170000699/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG

Còn hiệu lực

81243 170009229/HSCBMB-HN 170000697/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ECO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81244 170009226/HSCBMB-HN 170000696/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC AN PHÚ

Còn hiệu lực

81245 170009210/HSCBMB-HN 170000695/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU

Còn hiệu lực

81246 170010005/HSCBMB-HN 170000694/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

81247 170009507/HSCBMB-HN 170000693/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM ĐÔ

Còn hiệu lực

81248 170007906/HSCBMB-HN 170000692/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO MICO HITECH

Còn hiệu lực

81249 170007004/HSCBMB-HN 170000691/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG

Còn hiệu lực

81250 170000401/HSCBMB-TQ 170000002/PCBMB-TQ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DŨNG BÍCH

Còn hiệu lực