STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81331 170005001/HSCBA-HCM 170000458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Xe đẩy dụng cụ y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

81332 170005027/HSCBA-HCM 170000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

81333 170004213/HSCBA-HCM 170000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Gel siêu âm

Còn hiệu lực

81334 170005111/HSCBA-HCM 170000461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bàn mổ đa năng thủy lực và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

81335 170005213/HSCBA-HCM 170000463/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Máy đo huyết áp cơ ALPK2 500V + ống nghe FT801

Còn hiệu lực

81336 170005025/HSCBA-HCM 170000464/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X-Quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

81337 170005113/HSCBA-HCM 170000465/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI TRƯỜNG SƠN Túi chứa thải

Còn hiệu lực

81338 170005211/HSCBA-HCM 170000469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Phim chụp nha khoa và chất tráng rửa phim

Còn hiệu lực

81339 170005212/HSCBA-HCM 170000470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Phim chụp nha CARESTREAM (CARESTREAM Dental Film)

Còn hiệu lực

81340 170005239/HSCBA-HCM 170000472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT DIRECTVIEW CR Cassette dùng cho màn hình HR (DIRECTVIEW CR Cassette with HR Screen)

Còn hiệu lực