STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81551 170009203/HSCBMB-HN 170000662/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LDMED

Còn hiệu lực

81552 170009206/HSCBMB-HN 170000661/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO NAM

Còn hiệu lực

81553 170009115/HSCBMB-HN 170000660/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOANGSA

Còn hiệu lực

81554 170009208/HSCBMB-HN 170000659/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LINH AN

Còn hiệu lực

81555 170009207/HSCBMB-HN 170000657/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ

Còn hiệu lực

81556 170009205/HSCBMB-HN 170000656/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

81557 170009108/HSCBMB-HN 170000655/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

Còn hiệu lực

81558 170009003/HSCBMB-HN 170000654/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ HÙNG DŨNG

Còn hiệu lực

81559 170009112/HSCBMB-HN 170000653/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC

Còn hiệu lực

81560 170008403/HSCBMB-HN 170000652/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE

Còn hiệu lực