STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81661 170004250/HSCBA-HN 170000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm mang kim

Còn hiệu lực

81662 170004243/HSCBA-HN 170000160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nong

Còn hiệu lực

81663 170004240/HSCBA-HN 170000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thước đo phẫu thuật

Còn hiệu lực

81664 170004224/HSCBA-HN 170000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dùi

Còn hiệu lực

81665 170004216/HSCBA-HN 170000163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cưa tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

81666 170004213/HSCBA-HN 170000164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp (Clip) mạch máu

Còn hiệu lực

81667 170000103/HSCBMB-HB 170000003/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HÀ

Còn hiệu lực

81668 170000001/HSCBMB-HB 170000004/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HBI

Còn hiệu lực

81669 170004103/HSCBA-HCM 170000342/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Thiết bị bơm ống thông bóng Encore™ 26

Còn hiệu lực

81670 170002403/HSCBSX-HCM 170000017/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y NHA KHOA KHÁNH QUANG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực