STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81691 170004249/HSCBA-HN 170000165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống nội soi thanh quản

Còn hiệu lực

81692 170000306/HSCBA-BD 170000008/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM bàn ăn

Còn hiệu lực

81693 170000307/HSCBA-BD 170000009/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giá treo truyền dịch

Còn hiệu lực

81694 170000308/HSCBA-BD 170000010/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Nệm

Còn hiệu lực

81695 170000309/HSCBA-BD 170000011/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM xe lăn

Còn hiệu lực

81696 170000310/HSCBA-BD 170000012/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM xe tập đi

Còn hiệu lực

81697 170000302/HSCBA-BD 170000002/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường hồi sức tay quay

Còn hiệu lực

81698 170000305/HSCBA-BD 170000003/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM bàn ăn di động

Còn hiệu lực

81699 170000301/HSCBA-BD 170000004/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường y tế điều khiển điện

Còn hiệu lực

81700 170000304/HSCBA-BD 170000005/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM tủ đầu giường

Còn hiệu lực