STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81731 170004302/HSCBA-HCM 170000403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Hệ thống phân tích nhóm máu

Còn hiệu lực

81732 170000401/HSCBMB-NĐ 170000004/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ NAM ĐỊNH

Còn hiệu lực

81733 170006903/HSCBMB-HCM 170000219/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH INOVA

Còn hiệu lực

81734 170006703/HSCBMB-HCM 170000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

81735 170006607/HSCBMB-HCM 170000217/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

81736 170005807/HSCBMB-HCM 170000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DUY TÂN

Còn hiệu lực

81737 170006507/HSCBMB-HCM 170000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỨC KHỎE VÀNG

Còn hiệu lực

81738 170006606/HSCBMB-HCM 170000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ

Còn hiệu lực

81739 170006702/HSCBMB-HCM 170000213/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN

Còn hiệu lực

81740 170006601/HSCBMB-HCM 170000211/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực