STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
811 000.00.04.G18-221013-0013 22001049CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN Găng tay cao su thiên nhiên Y tế không tiệt trùng có bột (Non-sterile, powder natural latex examination gloves)

Còn hiệu lực

812 000.00.04.G18-220125-0030 22001048CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT Khẩu trang y tế/ Medical face mask

Còn hiệu lực

813 000.00.04.G18-211209-0001 22001047CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

814 000.00.04.G18-220408-0026 22001046CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT NNK Khẩu trang y tế/ Medical Face mask

Còn hiệu lực

815 000.00.04.G18-220613-0007 22001045CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT Găng tay y tế/ Medical Glove

Còn hiệu lực

816 000.00.04.G18-220919-0016 22001044CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT TIỆT TRÙNG, KHÔNG BỘT/ STERILE LATEX SURGICAL POWDER-FREE GLOVES

Còn hiệu lực

817 000.00.04.G18-220919-0012 22001043CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT KHÔNG BỘT, CHƯA TIỆT TRÙNG/ NON-STERILE LATEX SURGICAL POWDER-FREE GLOVES

Còn hiệu lực

818 000.00.04.G18-220822-0005 22001042CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Bàn chải vệ sinh đơn/ Single Use Channel-Opening Cleaning Brush

Còn hiệu lực

819 000.00.04.G18-220822-0015 22001041CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kẹp sinh thiết dùng một lần/ Single Use Biopsy Forceps

Còn hiệu lực

820 000.00.04.G18-220822-0009 22001039CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Thiết bị kẹp xoay dùng một lần/ Single Use Rotatable Clip Fixing Device

Còn hiệu lực