STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
811 000.00.19.H26-220726-0020 220002270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Nạng y tế

Còn hiệu lực

812 000.00.19.H26-220726-0003 220002269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Xe lăn

Còn hiệu lực

813 000.00.19.H26-220726-0010 220002268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Bộ đệm hơi chống loét

Còn hiệu lực

814 000.00.19.H26-220726-0018 220002267/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM GẬY TẬP ĐI

Còn hiệu lực

815 000.00.19.H26-220803-0004 220002609/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM Máy tăm nước Waterpush

Còn hiệu lực

816 000.00.19.H26-220802-0039 220002266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Dung dịch sát khuẩn

Còn hiệu lực

817 000.00.19.H29-220722-0024 220001654/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Ống tích hợp cột lọc

Còn hiệu lực

818 000.00.19.H29-220722-0004 220001653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Đầu côn

Còn hiệu lực

819 000.00.19.H29-220730-0003 220001652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy quét lấy dấu răng nha khoa

Còn hiệu lực

820 000.00.19.H29-220729-0013 220001651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Bộ dụng cụ phẫu thuật dùng trong răng hàm mặt

Còn hiệu lực