STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
811 000.00.19.H26-230228-0015 230000435/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Stent niệu quản (xông JJ Sonde)

Còn hiệu lực

812 000.00.19.H26-230226-0002 230000434/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Đèn tử ngoại

Còn hiệu lực

813 000.00.19.H26-230225-0002 230000433/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

814 000.00.19.H26-230224-0019 230000432/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Chất tạo màu dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

815 000.00.18.H24-230228-0001 230000005/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 989

Còn hiệu lực

816 000.00.19.H26-230222-0040 230000431/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG NGUYỄN Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

817 000.00.19.H26-230227-0020 230000063/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 984

Còn hiệu lực

818 000.00.19.H26-230227-0023 230000062/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1066

Còn hiệu lực

819 000.00.19.H26-230227-0022 230000061/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1136

Còn hiệu lực

820 000.00.19.H26-230227-0018 230000430/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực