STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
821 000.00.19.H29-220727-0008 220001308/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAMFA

Còn hiệu lực

822 000.00.19.H29-220730-0002 220001650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DP HOÀNG KHANG HEALTHCARE Dung dịch xịt mũi cho trẻ em

Còn hiệu lực

823 000.00.19.H29-220730-0001 220001649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DP HOÀNG KHANG HEALTHCARE Dung dịch xịt mũi cho người lớn

Còn hiệu lực

824 000.00.19.H29-220729-0002 220002601/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO Hệ thống Elisa bán tự động

Còn hiệu lực

825 000.00.19.H29-220729-0017 220001648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Miếng bù da (Bolus)

Còn hiệu lực

826 000.00.19.H29-220729-0014 220001647/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

827 000.00.16.H23-220802-0001 220000129/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Gel Phụ khoa MARINA/01

Còn hiệu lực

828 000.00.04.G18-220802-0023 220002769/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng P1NP toàn phần

Còn hiệu lực

829 000.00.04.G18-220802-0022 220002768/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng PTH (1-84)

Còn hiệu lực

830 000.00.19.H26-220802-0007 220002608/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN KEM BÔI VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực