STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
821 000.00.04.G18-230309-0001 230000188/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

822 000.00.48.H41-230309-0001 230000006/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM LUCIFER VIỆT NAM

Còn hiệu lực

823 000.00.48.H41-230303-0001 230000005/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1052

Còn hiệu lực

824 000.00.15.H01-230308-0001 230000003/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1199

Còn hiệu lực

825 000.00.19.H26-230307-0031 230000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ENTER DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

826 000.00.15.H01-230301-0001 230000002/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1192

Còn hiệu lực

827 000.00.19.H26-230307-0015 230000484/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO S

Còn hiệu lực

828 000.00.19.H26-230307-0016 230000483/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO M

Còn hiệu lực

829 000.00.19.H26-230307-0017 230000482/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO L

Còn hiệu lực

830 000.00.19.H26-230307-0018 230000481/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO N HA

Còn hiệu lực