STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
841 000.00.19.H29-221116-0027 220003704/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT Cụm IVD chất nền: Glycoprotein Acid, Apolipoprotein, ASO, C3, C4, CRP, Cystatin C, Ferritin, HbA1c trực tiếp, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM, Lipoprotein (a), RF, IgE toàn phần, Transferrin

Còn hiệu lực

842 000.00.19.H29-221110-0019 220003703/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT Cụm IVD chất nền: Albumin, Microalbumin, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Cholesterol, LDL trực tiếp, HDL trực tiếp, Creatinine, Glucose, Protein toàn phần, Triglycerides, Lactate, Uric Acid, Urea, Ethanol, Urine Protein, Protein, UIBC

Còn hiệu lực

843 000.00.19.H29-221115-0019 220003702/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT Cụm IVD xét nghiệm huyết học khác: Công thức máu tổng thể

Còn hiệu lực

844 000.00.19.H29-221115-0012 220003701/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy sóng ngắn trị liệu

Còn hiệu lực

845 000.00.19.H26-221118-0014 220003565/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu trám bít ống tủy

Còn hiệu lực

846 000.00.19.H26-221118-0011 220003564/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu thay thế ngà răng

Còn hiệu lực

847 000.00.19.H26-221117-0025 220003563/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Chất thử dùng để kiểm soát chất lượng máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

848 000.00.19.H29-221116-0010 220002387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở

Còn hiệu lực

849 000.00.04.G18-221028-0006 220003421/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Cụm IVD Enzymes: GOT, GPT, Alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

850 000.00.04.G18-221028-0011 220003420/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Cụm IVD Enzymes: GOT, GPT, Alkaline phosphatase

Còn hiệu lực