STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
841 000.00.19.H26-220715-0013 220002043/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC YẾN THANH

Còn hiệu lực

842 000.00.19.H26-220726-0023 220002265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH THẮNG NAFACO XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

843 000.00.04.G18-220801-0006 220002767/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nội soi đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

844 000.00.19.H29-220722-0012 220002600/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Sứ nha khoa

Còn hiệu lực

845 000.00.19.H29-220722-0014 220002599/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám nha khoa

Còn hiệu lực

846 000.00.19.H29-220722-0013 220002598/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy lèn nhiệt không dây

Còn hiệu lực

847 000.00.19.H29-220722-0011 220002597/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

848 000.00.19.H29-220729-0016 220001646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YAMATO NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

849 000.00.19.H29-220729-0007 220001645/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FIDESCHEM INTERNATIONAL INCORPORATION PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

850 000.00.19.H29-220729-0010 220002596/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FIDESCHEM INTERNATIONAL INCORPORATION PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực