STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
851 000.00.10.H55-230223-0001 230000002/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM Gel xoa bóp

Còn hiệu lực

852 000.00.19.H26-230304-0001 230000352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TOTAL PHARMA NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

853 000.00.19.H26-230303-0038 230000458/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Tủ sấy dụng cụ

Còn hiệu lực

854 000.00.19.H26-230303-0028 230000457/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

855 000.00.19.H26-230303-0024 230000067/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ ODOGROUP

Còn hiệu lực

856 000.00.19.H26-230303-0011 230000456/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

857 000.00.19.H26-230302-0009 230000351/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GIA AN SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

858 000.00.19.H26-230302-0008 230000350/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CANADA KEM BÔI ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

859 000.00.19.H26-230303-0019 230000349/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ XE ĐẨY DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

860 000.00.19.H26-230303-0018 230000348/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ BỒN CHẬU NGÂM RỬA DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực