STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
851 000.00.04.G18-210427-0019 2301527ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ ống thông tĩnh mạch trung tâm đa nòng

Còn hiệu lực

852 000.00.04.G18-220623-0016 2301526ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục / hấp phụ

Còn hiệu lực

853 000.00.19.H26-231116-0026 230002319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn khám phụ khoa Inox

Còn hiệu lực

854 000.00.19.H26-231116-0027 230002318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn tiếp dụng cụ Inox

Còn hiệu lực

855 000.00.19.H26-231116-0014 230003077/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH H2 FOREVER GROUP Thụt phụ khoa

Còn hiệu lực

856 000.00.19.H29-230909-0008 230002573/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Máy hút áp lực âm cá nhân VivereX™

Còn hiệu lực

857 000.00.19.H26-231116-0020 230002317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Dụng cụ hút sữa bằng tay

Còn hiệu lực

858 000.00.19.H26-231115-0012 230003076/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Cụm IVD bệnh thiếu máu: IRON, TRANSFERRIN

Còn hiệu lực

859 000.00.19.H26-231114-0042 230003075/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Bộ IVD xét nghiệm định lượng ASO

Còn hiệu lực

860 000.00.19.H26-231114-0041 230003074/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Cụm IVD thuốc thử điện giải: CALCIUM, MAGNESIUM, PHOSPHORUS

Còn hiệu lực