STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
851 000.00.19.H26-220801-0009 220002601/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính Benzodiazepines (BZO)

Còn hiệu lực

852 000.00.19.H26-220801-0008 220002600/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính Buprenorphine (BUP)

Còn hiệu lực

853 000.00.19.H26-220801-0007 220002599/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính Amphetamine (AMP)

Còn hiệu lực

854 000.00.19.H26-220702-0012 220002598/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính hCG

Còn hiệu lực

855 000.00.19.H26-220722-0013 220002597/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg

Còn hiệu lực

856 000.00.19.H26-220702-0001 220002596/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hCG

Còn hiệu lực

857 000.00.19.H26-220726-0011 220002264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Đèn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

858 000.00.19.H29-220728-0009 220001643/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETLABS Bộ hóa chất tách chiết

Còn hiệu lực

859 000.00.19.H29-220719-0018 220001642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA PACIFIC GHẾ NHA KHOA

Còn hiệu lực

860 000.00.43.H48-220727-0001 220000026/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 787

Còn hiệu lực