STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
941 000.00.19.H29-220824-0004 220002925/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ghim khâu da

Còn hiệu lực

942 000.00.19.H29-220829-0004 220001916/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Khẩu trang có mặt nạ chống sương

Còn hiệu lực

943 000.00.19.H29-220829-0003 220001915/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Dụng cụ hút mũi em bé

Còn hiệu lực

944 000.00.19.H26-220830-0004 220002972/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khăn lau sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

945 000.00.19.H29-220829-0005 220001914/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Que thấm betadine

Còn hiệu lực

946 000.00.19.H29-220829-0002 220001913/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vòng tay định danh

Còn hiệu lực

947 000.00.19.H29-220825-0029 220001912/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Khay

Còn hiệu lực

948 000.00.19.H29-220825-0002 220001911/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông băng mắt

Còn hiệu lực

949 000.00.19.H26-220829-0015 220002971/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy châm cứu ( Máy điện châm)

Còn hiệu lực

950 000.00.19.H29-220829-0008 220002924/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc cotton

Còn hiệu lực