STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H29-230601-0020 230000220/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NGÂN HẠNH

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H29-230606-0024 230000219/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUÂN CÚC PHƯƠNG

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H29-230606-0022 230000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DOCTORSFINESSES

Còn hiệu lực

4 000.00.04.G18-230608-0003 230000290/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Cụm IVD Nhiễm khuẩn - Miễn dịch: Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H29-230606-0020 230000712/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Giá đỡ kim lấy máu (holder)

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H29-230606-0017 230001240/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Kim bướm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H29-230606-0015 230000217/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE XANH

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H29-230602-0024 230001239/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN VY Máy đo huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-230529-0022 230000711/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-230605-0004 230001238/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KNS INTERNATIONAL Thiết bị điều trị da bằng sóng âm RF

Còn hiệu lực

11 000.00.19.H29-230602-0012 230001237/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Máy cắt nướu răng

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H29-230606-0008 230001236/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật, dụng cụ hổ trợ trong phẫu thuật (Kìm kẹp clip mạch máu )

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H29-230606-0006 230001235/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT IVD Hóa chất nhuộm tế bào dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H29-230601-0018 230001234/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Bao đo huyết áp, cảm biến SPO2, cáp điện tim, điện cực hút, điện cực kẹp tay chân

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H29-230605-0008 230001233/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP MẮC CÀI CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H29-230603-0011 230001232/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP KHÂU CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H29-230603-0010 230001231/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP DÂY CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H29-230603-0008 230001230/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP KHÍ CỤ CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H29-230531-0026 230001229/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP ỐNG CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H29-230531-0025 230001228/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP BỘT HÀM VÀ NƯỚC PHA BỘT LÀM HÀM DÙNG TRONG CHỈNH NHA

Còn hiệu lực