STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
201 000.00.19.H26-230601-0018 230001014/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM XỊT XOANG

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H26-230601-0001 230001013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

203 000.00.19.H29-230526-0024 230000672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán lạnh giảm đau

Còn hiệu lực

204 000.00.18.H24-230605-0002 230000009/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BT Miếng dán giảm đau bụng kinh

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H26-230527-0010 230001260/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT PT Dụng cụ khoan hỗ trợ cấy ghép răng

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H29-230601-0023 230000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT GEL LÀM TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG MẠCH

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H29-230529-0017 230001166/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Vật liệu trám bít ống tủy răng

Còn hiệu lực

208 000.00.31.H36-230530-0001 230000007/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1322

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H29-230529-0018 230000208/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAPPY CARE

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H29-230525-0019 230000670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

211 000.00.19.H29-230529-0013 230000669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Ghế vệ sinh cho người tàn tật

Còn hiệu lực

212 000.00.19.H29-230527-0002 230001165/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Hệ thống kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

213 000.00.19.H29-230527-0001 230001164/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN COSTA Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

214 000.00.19.H29-230529-0008 230000019/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Hộp lồng chứa mẫu

Còn hiệu lực

215 000.00.19.H26-230601-0021 230001259/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT PT Vật liệu hỗ trợ cấy ghép trong nha khoa

Còn hiệu lực

216 000.00.19.H26-230601-0014 230001258/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy từ trường điều trị

Còn hiệu lực

217 000.00.19.H26-230601-0013 230001257/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLD STAR Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

218 000.00.19.H26-230601-0012 230000235/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLD STAR

Còn hiệu lực

219 000.00.19.H26-230601-0002 230000012/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINACADEMY Mô hình nhựa in 3D

Còn hiệu lực

220 000.00.19.H26-230601-0007 230000234/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ NỮ GIỚI

Còn hiệu lực