STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
261 000.00.19.H26-230531-0002 230001006/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATEC PHARMA XỊT PHỤ KHOA PHÙNG GIA

Còn hiệu lực

262 000.00.19.H29-230418-0024 230001155/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Doa xương đùi

Còn hiệu lực

263 000.00.19.H29-230418-0026 230001154/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỏm xương đùi thử

Còn hiệu lực

264 000.00.19.H26-230530-0021 230001242/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

265 000.00.19.H26-230530-0027 230001241/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

266 000.00.19.H26-230530-0028 230001005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

267 000.00.19.H29-230505-0021 230001153/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu da bằng ghim đa hướng

Còn hiệu lực

268 000.00.19.H29-230527-0005 230001152/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

269 000.00.19.H26-230602-0020 230001004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM XỊT MŨI

Còn hiệu lực

270 000.00.19.H29-230526-0006 230000659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

271 000.00.19.H29-230603-0004 230000658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT IVD-Thuốc thử pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

272 000.00.19.H29-230602-0016 230001151/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD Enzymes: ACE, Acid Phosphatase, ADA, β-Hydroxybutyrate, ALT, AST, ALP, Amylase, Cholinesterase, CK-MB, CK-NAC, G6PDH, GAMMA GT, hs-CRP, LDH, Lipase

Còn hiệu lực

273 000.00.19.H29-230531-0027 230001150/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD - Thuốc thử elisa xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

274 000.00.19.H29-230604-0001 230001149/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD Thuốc thử ly giải và nhuộm tế bào dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

275 000.00.19.H29-230604-0002 230000657/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT : IVD-hóa chất rửa dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

276 000.00.19.H29-230508-0012 230001148/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD - Thuốc thử elisa xét nghiệm vi rút sốt xuất huyết Dengue

Còn hiệu lực

277 000.00.19.H15-230602-0001 230000002/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực

278 000.00.19.H26-230603-0003 230001240/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO VAGISUN-CLO

Còn hiệu lực

279 000.00.10.H31-230531-0002 230000001/PCBB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH ĐẠT NƯỚC MẮT NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

280 000.00.10.H31-230512-0002 230000003/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1285

Còn hiệu lực