STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
281 000.00.10.H31-230512-0001 230000002/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1252

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H26-230603-0002 230001003/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn đẻ đa năng/ Bàn khám sản phụ khoa/ Bàn đẻ

Còn hiệu lực

283 000.00.10.H55-230531-0001 230000007/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH THEMPHACO NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

284 000.00.19.H29-230526-0021 230000656/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

285 000.00.04.G18-230602-0007 230000287/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD ly giải trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

286 000.00.04.G18-211028-0028 2300467ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

287 18007368/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300466ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Bóng nong mạch vành dây dẫn kép

Còn hiệu lực

288 000.00.04.G18-210511-0008 2300465ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ NTR Bóng nong mạch vành dùng trong phẫu thuật Tim

Còn hiệu lực

289 000.00.04.G18-210521-0005 2300464ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chỏm khớp háng

Còn hiệu lực

290 17004566/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300463ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Hệ thống phân tách tế bào máu tự động

Còn hiệu lực

291 17004205/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300462ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ống thông định hướng dòng chảy

Còn hiệu lực

292 17000617/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300461ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong chẩn đoán

Còn hiệu lực

293 17004540/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300460ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ống thông lấy huyết khối động mạch

Còn hiệu lực

294 19008871/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300459ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống tách chiết và realtime PCR

Còn hiệu lực

295 000.00.04.G18-220426-0001 2300458ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

296 000.00.04.G18-211028-0027 2300457ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

297 000.00.04.G18-230602-0006 230000286/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑hydroxybutyrate dehydrogenase (lactate dehydrogenase‑1‑isoenzyme)

Còn hiệu lực

298 000.00.16.H05-230526-0003 230000026/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

299 000.00.19.H29-230602-0008 230000207/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ NGUYÊN BẢO

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H26-230602-0007 230001239/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LETCO VIỆT NAM VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA LETCO

Còn hiệu lực