STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
321 000.00.17.H09-230601-0003 230000024/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

322 000.00.17.H09-230601-0002 230000023/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (Sắt)

Còn hiệu lực

323 000.00.19.H29-230523-0004 230001136/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2

Còn hiệu lực

324 000.00.19.H29-230526-0022 230001135/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN Chất thử dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

325 000.00.19.H29-230306-0002 230001134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ Bộ phân phối

Còn hiệu lực

326 000.00.19.H29-230523-0006 230000652/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

327 000.00.19.H29-230522-0017 230000651/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Khay chỉnh nha

Còn hiệu lực

328 000.00.19.H29-230526-0010 230001133/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Dụng cụ điều trị dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

329 000.00.19.H29-230526-0020 230000205/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TRANG

Còn hiệu lực

330 000.00.19.H26-230518-0062 230000900/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Bàn kéo giãn cổ và cột sống chạy điện (Giường kéo giãn cổ và cột sống chạy điện)

Còn hiệu lực

331 000.00.19.H29-230116-0011 230001132/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

332 000.00.19.H29-230421-0032 230001131/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin

Còn hiệu lực

333 000.00.19.H29-230421-0031 230001130/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng c-peptide

Còn hiệu lực

334 000.00.19.H29-230421-0030 230001129/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

335 000.00.19.H29-230425-0008 230000650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

336 000.00.19.H29-230421-0027 230001128/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, TCO2

Còn hiệu lực

337 000.00.19.H29-230421-0029 230001127/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CHOL

Còn hiệu lực

338 000.00.19.H29-230425-0009 230000649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đoạn cuvet pha loãng

Còn hiệu lực

339 000.00.19.H29-230425-0010 230000648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu típ

Còn hiệu lực

340 000.00.19.H29-230421-0034 230001126/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Hct

Còn hiệu lực