STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
341 000.00.19.H29-230421-0036 230001125/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ TTBYT IVD xét nghiệm định lượng CO2

Còn hiệu lực

342 000.00.19.H29-230421-0026 230001124/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-I, IGFBP-3

Còn hiệu lực

343 000.00.19.H29-230421-0025 230001123/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

344 000.00.19.H29-230421-0023 230001122/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

345 000.00.19.H29-230421-0022 230001121/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

346 000.00.19.H29-230421-0021 230001120/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

347 000.00.19.H29-230421-0019 230001119/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

348 000.00.19.H29-230421-0018 230001118/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với dị nguyên

Còn hiệu lực

349 000.00.19.H29-230425-0007 230000647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa cuvet

Còn hiệu lực

350 000.00.19.H29-230421-0035 230001117/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Hct

Còn hiệu lực

351 000.00.19.H29-230522-0009 230001116/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Khăn lau khử khuẩn

Còn hiệu lực

352 000.00.19.H29-230518-0032 230001115/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Holter huyết áp và Holter điện tim

Còn hiệu lực

353 000.00.19.H29-230526-0008 230000204/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THOR

Còn hiệu lực

354 000.00.19.H29-230526-0005 230001114/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

355 000.00.19.H29-230523-0014 230000646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ vệ sinh

Còn hiệu lực

356 000.00.19.H29-230518-0035 230000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ ống thông dò để dẫn lưu

Còn hiệu lực

357 000.00.19.H29-230518-0038 230001113/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ ống thông dò để dẫn lưu

Còn hiệu lực

358 000.00.19.H29-230518-0043 230000644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm cắt nội soi

Còn hiệu lực

359 000.00.19.H29-230518-0047 230000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản có cảm biến

Còn hiệu lực

360 000.00.19.H29-230518-0049 230001112/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản có cảm biến

Còn hiệu lực