STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
361 000.00.19.H29-230523-0022 230000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm sinh thiết, kềm kẹp, kéo

Còn hiệu lực

362 000.00.19.H29-230523-0025 230001111/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ dụng cụ để cắt bỏ mô có sự hỗ trợ của máy Shaver khỏi phần khí quản

Còn hiệu lực

363 000.00.19.H29-230523-0030 230001110/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi thận

Còn hiệu lực

364 000.00.19.H29-230522-0019 230001109/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng dán chống thấm nước và vi khuẩn

Còn hiệu lực

365 000.00.19.H29-230525-0021 230000641/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Máy ly tâm mẫu

Còn hiệu lực

366 000.00.19.H26-230531-0019 230000232/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÂN HỒ

Còn hiệu lực

367 000.00.19.H29-230524-0019 230000203/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1342

Còn hiệu lực

368 000.00.19.H29-230524-0001 230000640/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NAS BEAUTY AND HEALTH CARE Xịt chống sâu răng và thơm miệng

Còn hiệu lực

369 000.00.19.H29-230525-0005 230001108/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật, dụng cụ hổ trợ trong phẫu thuật (Kìm kẹp clip mạch máu )

Còn hiệu lực

370 000.00.19.H29-230524-0017 230001107/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kim hút rửa thẳng và cong dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

371 000.00.19.H29-230524-0015 230001106/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Tay cầm hút rửa và tán nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

372 000.00.19.H29-230525-0012 230001105/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Bao chụp kim phaco trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

373 000.00.19.H29-230525-0006 230001104/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Đầu kết nối kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

374 000.00.19.H29-230525-0004 230001103/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

375 000.00.19.H29-230525-0003 230001102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kim tán nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

376 000.00.19.H29-230525-0020 230001101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENMED Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio các cỡ

Còn hiệu lực

377 000.00.19.H29-230530-0002 230000639/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dụng cụ tập thở phế dung kế

Còn hiệu lực

378 000.00.19.H29-230530-0001 230000638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Lam kính xét nghiệm, lamen

Còn hiệu lực

379 000.00.19.H29-230527-0003 230000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ampu bóp bóng giúp thở

Còn hiệu lực

380 000.00.19.H29-230525-0017 230001100/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực